Bootstrap Slider

Gỗ Nhựa Composite Trong Nhà

  • Tấm Ốp Gỗ Nhựa Composite Trong Nhà CO165T25 được sản xuất từ bột gỗ, nhựa và một số phụ gia khác bằng công nghệ ép đùn mới nhất hiện nay
  • Do có sự kết hợp trong quá trình sản xuất nên gỗ nhựa vừa có tính chất như gỗ đồng thời vừa có tính chất như nhựa là khả năng chống ẩm. chống mục, chịu nước…
  • Kích thước: : 165mm (rộng) x 2950mm (dài), độ dày 25mm
  • Ứng dụng: thay thế gỗ tự nhiên, làm lam trang trí rất tiện dụng và bền đẹp

  Tấm Ốp Gỗ Nhựa Composite Trong Nhà CO165T25

  Liên Hệ - 0938353236

  • Tấm Ốp Gỗ Nhựa Composite Trong Nhà CO202T30 được sản xuất từ bột gỗ, nhựa và một số phụ gia khác bằng công nghệ ép đùn mới nhất hiện nay
  • Do có sự kết hợp trong quá trình sản xuất nên gỗ nhựa vừa có tính chất như gỗ đồng thời vừa có tính chất như nhựa là khả năng chống ẩm. chống mục, chịu nước…
  • Kích thước: 202mm (rộng) x 2950mm (dài), độ dày 30mm
  • Ứng dụng: thay thế gỗ tự nhiên, làm lam trang trí rất tiện dụng và bền đẹp

  Tấm Ốp Gỗ Nhựa Composite Trong Nhà CO202T30

  Liên Hệ - 0938353236

  • Tấm Gỗ Nhựa Composite CO204T15 được sản xuất từ bột gỗ, nhựa và một số phụ gia khác bằng công nghệ ép đùn mới nhất hiện nay
  • Do có sự kết hợp trong quá trình sản xuất nên gỗ nhựa vừa có tính chất như gỗ đồng thời vừa có tính chất như nhựa là khả năng chống ẩm. chống mục, chịu nước…
  • Kích thước: 204mm (rộng) x 15mm (cao) x 2950mm (dài)
  • Ứng dụng: thay thế gỗ tự nhiên, làm lam trang trí rất tiện dụng và bền đẹp

  Tấm Gỗ Nhựa Composite CO204T15

  Liên Hệ - 0938353236

  • Tấm Ốp Gỗ Nhựa Composite CO159T9 được sản xuất từ bột gỗ, nhựa và một số phụ gia khác bằng công nghệ ép đùn mới nhất hiện nay
  • Do có sự kết hợp trong quá trình sản xuất nên gỗ nhựa vừa có tính chất như gỗ đồng thời vừa có tính chất như nhựa là khả năng chống ẩm. chống mục, chịu nước…
  • Kích thước: 159mm (rộng) x 2950mm (dài), độ dày 9mm
  • Ứng dụng: thay thế gỗ tự nhiên, làm lam trang trí rất tiện dụng và bền đẹp

  Tấm Ốp Gỗ Nhựa Composite CO159T9

  Liên Hệ - 0938353236

  • Tấm Ốp Gỗ Nhựa Composite CO159T9 được sản xuất từ bột gỗ, nhựa và một số phụ gia khác bằng công nghệ ép đùn mới nhất hiện nay
  • Do có sự kết hợp trong quá trình sản xuất nên gỗ nhựa vừa có tính chất như gỗ đồng thời vừa có tính chất như nhựa là khả năng chống ẩm. chống mục, chịu nước…
  • Kích thước: 125mm (rộng) x 2950mm (dài), độ dày 12mm
  • Ứng dụng: thay thế gỗ tự nhiên, làm lam trang trí rất tiện dụng và bền đẹp

  Tấm Ốp Gỗ Nhựa Composite CO159T9

  Liên Hệ - 0938353236

 • Tấm Ốp Gỗ Nhựa Composite CO125T12

  Tấm Ốp Gỗ Nhựa Composite CO125T12

  Liên Hệ - 0938353236

  • Lam Trần Treo Gỗ Nhựa Composite CO40T60 được sản xuất từ bột gỗ, nhựa và một số phụ gia khác bằng công nghệ ép đùn mới nhất hiện nay
  • Do có sự kết hợp trong quá trình sản xuất nên gỗ nhựa vừa có tính chất như gỗ đồng thời vừa có tính chất như nhựa là khả năng chống ẩm. chống mục, chịu nước…
  • Kích thước: 40mm (rộng) x 60mm (cao) x 2950mm (dài)
  • Ứng dụng: thay thế gỗ tự nhiên, làm lam trang trí rất tiện dụng và bền đẹp

  Lam Trần Treo Gỗ Nhựa Composite CO40T60

  Liên Hệ - 0938353236

  • Lam Trần Treo Gỗ Nhựa Composite CO40T45 được sản xuất từ bột gỗ, nhựa và một số phụ gia khác bằng công nghệ ép đùn mới nhất hiện nay
  • Do có sự kết hợp trong quá trình sản xuất nên gỗ nhựa vừa có tính chất như gỗ đồng thời vừa có tính chất như nhựa là khả năng chống ẩm. chống mục, chịu nước…
  • Kích thước: 100mm (rộng) x 50mm (cao) x 2950mm (dài)
  • Ứng dụng: thay thế gỗ tự nhiên, làm lam trang trí rất tiện dụng và bền đẹp

  Lam Trần Treo Gỗ Nhựa Composite CO40T45

  Liên Hệ - 0938353236

  • Lam Trần Nhựa Composite Vân Gỗ CO40T100 được sản xuất từ bột gỗ, nhựa và một số phụ gia khác bằng công nghệ ép đùn mới nhất hiện nay
  • Do có sự kết hợp trong quá trình sản xuất nên gỗ nhựa vừa có tính chất như gỗ đồng thời vừa có tính chất như nhựa là khả năng chống ẩm. chống mục, chịu nước…
  • Kích thước: 40mm (rộng) x 100mm (cao) x 2950mm (dài)
  • Ứng dụng: thay thế gỗ tự nhiên, làm lam trang trí rất tiện dụng và bền đẹp

  Lam Trần Nhựa Composite Vân Gỗ CO40T100

  Liên Hệ - 0938353236

  • Lam Trần Gỗ Nhựa Composite CO150T50 được sản xuất từ bột gỗ, nhựa và một số phụ gia khác bằng công nghệ ép đùn mới nhất hiện nay
  • Do có sự kết hợp trong quá trình sản xuất nên gỗ nhựa vừa có tính chất như gỗ đồng thời vừa có tính chất như nhựa là khả năng chống ẩm. chống mục, chịu nước…
  • Kích thước: 150mm (rộng) x 50mm (cao) x 2950mm (dài)
  • Ứng dụng: thay thế gỗ tự nhiên, làm lam trang trí rất tiện dụng và bền đẹp

  Lam Trần Gỗ Nhựa Composite CO150T50

  Liên Hệ - 0938353236

 • Lam Trần Gỗ Nhựa CO100T50

  • Lam Trần Nhựa Composite Vân Gỗ  được sản xuất từ bột gỗ, nhựa và một số phụ gia khác bằng công nghệ ép đùn mới nhất hiện nay
  • Do có sự kết hợp trong quá trình sản xuất nên gỗ nhựa vừa có tính chất như gỗ đồng thời vừa có tính chất như nhựa là khả năng chống ẩm. chống mục, chịu nước…
  • Kích thước: 40mm (rộng) x 100mm (cao) x 2950mm (dài)
  • Ứng dụng: thay thế gỗ tự nhiên, làm lam trang trí rất tiện dụng và bền đẹp

  Lam Trần Gỗ Nhựa Composite CO100T50

  Liên Hệ - 0938353236

  • Gỗ Nhựa Ốp Trần Composite CO106T10 được sản xuất từ bột gỗ, nhựa và một số phụ gia khác bằng công nghệ ép đùn mới nhất hiện nay
  • Do có sự kết hợp trong quá trình sản xuất nên gỗ nhựa vừa có tính chất như gỗ đồng thời vừa có tính chất như nhựa là khả năng chống ẩm. chống mục, chịu nước…
  • Kích thước: 106mm (rộng) x 2950mm (dài), độ dày 10mm
  • Ứng dụng: thay thế gỗ tự nhiên, làm lam trang trí rất tiện dụng và bền đẹp

  Gỗ Nhựa Ốp Trần Composite CO106T10

  Liên Hệ - 0938353236